Norway

Ansvarlig søker (SØK) sentral godkjenning tkl. 2
Ansvarlig prosjekterende (PRO) sentral godkjenning tkl. 2
Fagkyndig plankonsulent reguleringsplaner

Reguleringsplaner
Tomteutvikling
Leilighetsbygg
Privatboliger, hytter, tilbygg, ombygging
Historiske bygninger, bygningsvern

Organisasjonsnummer 911982153 MVA.

Europe

Licenced architect company throughout the European Union

Japan

一級建築士建築事務所とコラボレーション

 

SG_GULL_MORKBAKGRUNN

NAL

arkitektbedriftene